Piešťanské Zlaté stuhy 2021

Aktuality

....

Piešťanské Zlaté stuhy – História podujatia

Rozvoj automobilizmu v Piešťanoch je nerozlučne spätý s tunajšími kúpeľmi. V roku 1912 Winterovci kúpili osobný automobil značky Dion Bouton, ktorý prenajímali kúpeľným hosťom aj so šoférom.

V rokoch 1932 až 1937 sa v Piešťanoch konali slávne súťaže o najkrajší automobil, známe pod názvom Concours d Elégance. Boli vyvrcholením cieľových jázd do Piešťan a zúčastňovali sa na nich aj známi kúpeľní hostia či tunajší lekári s nablýskanými automobilmi, napríklad herec Vlasta Burian, spevák Richard Taubner, grófka Geraldína Apponyiová z Oponíc, lekár Dr. Ladislav Schmidt a mnohí iní.

Tradícia súťaže bola obnovená po roku 1980 pod názvom Piešťanské zlaté stuhy – Concours d Elégance už ako prehliadka historických vozidiel. Súťažný program obyčajne pozostáva z jazdy na vybranej trase mimo Piešťan. Divácky najatraktívnejšia je však jazda mestom a prehliadka automobilov na Kúpeľnom ostrove s vyhodnotením najkrajších z nich. Vďaka zanieteným milovníkom veteránov môžeme každý rok obdivovať vzácne automobily z rôznych krajín a ich dobovo oblečené posádky. Pred hotelom Thermia Palace, ktorý vytvára dôstojné, elegantné a dobovo primerané prostredie, sa jednotlivé veterány spolu s posádkou slávnostne predstavujú verejnosti.

Pri príležitosti 100. výročia hotela Thermia Palace a 80. výročia Concours d Elégance pre Vás organizátori pripravili bohatý sprievodný program. Historické automobily súťažia v kategóriách podľa modelu historického ročníka 1932.

1. Automobily – rok výroby  do 1918

2. Automobily – rok výroby  1919 – 1945  (športové, závodné)

3. Automobily – rok výroby  1919 – 1945  (cestné otvorené)

4. Automobily – rok výroby  1919 – 1945  (cestné uzavreté)

5. Automobily – rok výroby  1946 – 1970  (športové, závodné)

6. Automobily – rok výroby  1946 – 1970  (cestné otvorené)

7. Automobily – rok výroby  1946 – 1970  (cestné uzavreté)