PIEŠŤANSKÉ ZLATÉ STUHY 2. – 4. júna 2022

Novinky

Vážení priatelia,
I tento rok sa v Piešťanoch stretnú milovníci veteránov a klasiky. 2. – 4. júna 2022 vás pozývame na 29. ročník medzinárodného podujatia, PIEŠŤANSKÉ ZLATÉ STUHY – CONCOURS D´ELEGANCE.
PIEŠŤANSKÉ ZLATÉ STUHY sú podujatím, ktoré nemôže chýbať v kalendári piešťanského kultúrneho leta. Hlavný kultúrny program budú môcť návštevníci vidieť 3. – 4. júna.
Tento rok si pripomenieme i 90. výročie prehliadok CONCOURS D´ELEGANCE v Piešťanoch, ktorých prvý ročník sa konal 16. mája 1932.
Uplynulý rok celú spoločnosť limitovali pandemické opatrenia a záver roka bol pre nás osobne, plný emócii a smútku.
Opustil nás dlhoročný organizátor a líder tímu Piešťanských zlatých stúh, predseda AMK VCC Piešťany, zberateľ a milovník veteránov pán Ján Horňák.
Veríme, že tento rok bude lepší, veselší a nám sa podarí opäť pripraviť kvalitné a atraktívne podujatie, ktorým si pripomenieme a uctíme i pamiatku Jána Horňáka.
Chceli by sme sa naozaj úprimne poďakovať všetkým, ktorí sa na príprave podujatia podieľajú, pomáhajú nám organizačne či finančne, samotným účastníkom a samozrejme divákom a návštevníkom, ktorý nás podporia tým, že naše podujatie navštívia.
Veľká vďaka patrí mestu Piešťany, Slovenským liečebným kúpeľom Piešťany, Rezortu Piešťany za ich neoceniteľnú pomoc a spoluprácu.

Priatelia tešíme sa na vás.

Organizačný tím Piešťanských zlatých stúh.