Piešťanské Zlaté stuhy 2021

Aktuality

....

Zaznamenávanie priebehu PZS videozáznamom a fotodokumentáciou

Vážená verejnosť, návštevníci podujatia PIEŠŤANSKÉ ZLATÉ STUHY CONCOURS D´ÉLÉGANCE 2018,

informujeme vás, že v čase konania podujatia v dňoch 7.6.-10.06.2018 dôjde na verejných miestach vyhradených pre uskutočnenie podujatia k zaznamenávaniu jeho priebehu videozáznamom a fotodokumentáciou, ktoré bude uskutočňovať prevádzkovateľ prostredníctvom na to určených a viditeľne označených osôb. Vaše osobné údaje v rozsahu fotografií a videozáznamov (týkajúce sa vašej osoby alebo vašich prejavov osobnej povahy zachytené v súvislosti s vašou prítomnosťou na podujatí) prevádzkovateľ spracúva za účelom propagácie kultúrnych a historických hodnôt, za účelom ich získania a použitia pre spoluorganizátorov a partnerov podujatia (z dôvodu zdokladovania priebehu podujatia), pre archiváciu, a za účelom ich zverejnenia na webovej stránke www.piestanskezlatestuhy.sk, prípadne v iných publikačných médiách a u spoluorganizátorov a partnerov podujatia, s právnym základom oprávneného záujmu prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ:
Ján Horňák, Na Výhone 3368, 922 21 Moravany nad Váhom
Email: info@janhornak.sk
www.piestanskezlatestuhy.sk