Piešťanské Zlaté stuhy 2021

Aktuality

....

Vyžrebovaní diváci 2013

Juraj Puček, IF Shoes
Maximilián Čaran, SLK

Ing. Miroslav Popiela, IF Shoes
Iveta Brokešová, SLK

Branislav Bajdík, 0949 254 783, SLK
Stanislav Ďurica, 0905 539 483, IF Shoes