Piešťanské Zlaté stuhy 2019

2012-05 Klubový výjazd Podhradie