Piešťanské Zlaté stuhy 2021

Aktualitäten

....

Piešťanské zlaté stuhy – Motor Journal

V České republice máme od letošního roku pro historická vozi-dla dvě akce nesoucí název Concours d‘Elegance. Tou dlouhá léta známou a již tradiční je Soutěž elegance na zámku Roztoky u Prahy. Novinkou letošního roku se stala Concours d‘Elegance na zámku Loučeň, která, doufejme, bude v započaté tradici také pokračovat. Třetí takovouto soutěží o nejhezči historické automobily je Concours d‘Elegance – Piešťanské zlaté stuhy, pořádaná již více než dvacet let, pro nás však již, bohužel, za hranicemi.

Přitom právě Piešťanské zlaté stuhy vycházejí z historické tradice společného československého motorismu. První soutěž tohoto pojetí byla v lázeňském městečku Piešťany pořádána již roku 1932. Tehdy ale soutěžily o zlaté stuhy nové automo-bily prezentované buď přímo hrdými majiteli, nebo jednotlivými automobil-kami, zastoupenými většinou pověřenýmiprodejci. Součástí soutěže elegance byla tehdy i náročná Cílová jízda spolehlivosti, která měla prokázat kvality jednotlivých vozidel v náročném provozu. Přesto, že se do roku 1937 uskutečnilo jen šest ročníků této soutěže, získala si mezinárodní věhlas a tím i zajímavou mezinárodní účast různých celebrit. V roce 1934 například zavítal na Piešťanské zlaté stuhy vedlemnoha umělců z Bratislavy a Vídně i známý pražský herec a komik Vlasta Burian. Ten bavil diváky nejen svými komickými čísly, ale také zde prezentoval hned dva nové vozy brněnské automobilky s písmenem Z na kapotě. Vlekoucí se ekonomická krize a válečná hrozba ze strany Německa však další pořádání přehlídky bohužel zastavily.

Historii Piešťanských zlatých stuh jako soutěž automobilové elegance vzkřísil až v osmdesátých letech minulého století Pieš-ťanský Veterán Car Club. Nebyla to již ale soutěž nových automobilů jako v tehdejších
šesti prvních ročnících. Vznikla zde nová prestižní akce historických vozidel, která si za roky své následné existence vybudovala značnou mezinárodní prestiž, jež se dnes odráží v pestré mezinárodní účasti. Oproti českým „statickým“ soutěžím elegance si tato slovenská akce ponechala ve svém programu nejen oblíbenou výstavu a soutěž o nejhezčí vůz, pořádanou od prvních ročníků vždy před letos již stoletým hotelem Thermia Palace, ale určitou vzpomínkou na třicátá léta je i každoroční jízda vete-ránů do okolí.

Musím přiznat, že jsem se na Piešťanské zlaté stuhy chystal mnoho let, ale až letos jsem svůj záměr i díky pochopení pořada-tele konečně uskutečnil. A rozhodně jsem své účasti v Piešťanech nelitoval. Ačkoli můj, i když pečlivě zrenovovaný, lidový VW 1200 Brouk z roku 1956 nemohl mezi mnoha luxusními a sportovními vozy takových značek jako Bugatti, Rolls-Royce, Mercedes-Benz, Lagonda, Isotta Frashini nebo Cadillac aspirovat na žádnou z cen, neuvěřitelně jsem si to užíval. Vždyť ve star-tovní listině bylo 90 krásných a pořadateli pečlivě vybraných vozidel nejen ze Sloven-ska a České republiky, ale také z Rakouska, Švýcarska, Německa, Itálie, Francie a dokonce i z Kanady a USA.

Účastníci se do Piešťan sjeli již ve čtvr-tek 7. června, kdy v odpoledních hodi-nách probíhala propagační jízda městem a následná výstava v parku Kúpelného ostrova. Nejstarším vozem byl Renault NC z roku 1903, který dovezl z českého Jičína, též jako názornou pozvánku na srpnovou akci Loukotě a řemeny, pan Zápotocký. Byla zde i nejstarší pojízdná Bugatti na světě, typ 13 z roku 1911 pana Ernesta z Českých Budějovic, autobus Praga z roku 1914 pana Příhody nebo úchvatný Rolls-Royce Silver Ghost z roku 1918 pana Anatola Daňhy. Jen do roku 1918 bylo ve startovní listině 19 automobilů, které přijely převážně z Čech nebo Rakouska.

Na pátek 8. června byla připravena jízda veteránů. Nejstarší skvosty čekala jen krátká etapa do okolí Piešťan, pro ostatní účastníky byl přichystán téměř stokilome-trový výlet na nový slovenský autodrom – Slovakiaring. Již start na tuto cestu všechnyvyšponoval k napjatému očekávání, neboť jako hosté přijely z Vídně dva unikátní auto-mobily, a to dokonalá kopie závodního vozu Porsche 917 (věřte nebo ne, ale na běžných rakouských registračních značkách) a nový supersport Porsche Carrera GT. Každý se těšil, že uvidí tyto dva skvosty soupe-řit spolu na okruhu, místo toho nás ale čekalo nevídané překvapení. Zmíněné vozy Porsche na okruh nevyjely a místo nich jsme se zatajeným dechem sledovali souboj dvou závodních Bugatti 37 (37 A) francouzských účastníků, kterým s neuvě-řitelným nasazením sekundoval v cestov-ním voze Lagonda Tourer T2 pan Kudela. Krásný souboj vyprovokoval ke sportovní jízdě po okruhu téměř všechny účastníky, i když některé jejich stroje na to nebyly rozhodně konstruovány. Po sportovním vyžití a dobrém obědě se všichni vrátili zpět do Piešťan, kde již na účastníky čekaly stovky nedočkavých diváků. Každý vůz byl moderátorem obecenstvu představen a posádka obdržela kopii původní plakety Piešťanských zlatých stuh z roku 1932, připomínající letos právě osmdesáté výročí první této akce. Všechny vozy se opět narovnaly do parku před historický hotel Thermia Palace, aby bylo dostatek času si je důkladně prohlédnout.

Ze zahraničních sportovních vozů mne nejvíce zaujala Alfa Romeo 6C 1750 SS z roku 1929 pana Morgensterna z Německa a pak nenápadný malý závodní vozík BNC z roku 1923 Francouze Guireho. Z luxus-ních vozů samozřejmě dominovaly automo-bily Rolls-Royce z roku 1926 slovenských účastníků pánů Bednárika a Melcera. Pozadu však nezůstal ani český Rolls-Royce Phantom 1 z roku 1928, který představil pan Kudela. Velmi pěknou Bugatti 43 s údaj-nou karoserií Uhlík vystavil také pan Klein z Prahy, který ji zachránil z nekompletního vraku, nalezeného kdesi v Polsku. České výrobce důstojně reprezentovala ředitelská limuzína Škoda 860 z roku 1930, kterou se zde pochlubil pan Smrečanský. A takto bych mohl vychvalovat do nekonečna jeden vůz po druhém, neboť každý byl nějak zajímavý, ať kvalitní renovací, dokonale původním stavem, pestrou historií či neméně zajíma-vou posádku. Ať šlo o aero, tatru, pragu, mercedes nebo MG, všech devadesát vozů se mi popsat opravdu nepodaří.

Třetí den, sobota 9. června, byl vyvrcho-lením celé akce. Téměř všichni soutěžící vyrazili na kratší společný výlet do nedaleké Trnavy, kde byla na účastníky nachystána malá lest. Cíl s občerstvením byl v místním Olympic Casinu a pořadatelé zřejmě předpo-kládali, že mamonu chtiví účastnící neodo-lají místnímu hazardu a v pomatení smyslů zde prohrají své krásné veterány. Většina si ale jen vyzkoušela, jak lehce se dá během pár minut přijít o 20 až 50 euro za pár hracích žetonů, a všichni svorně na další hazard bez jakékoli výhry zanevřeli. Raději co nejdříve vyrazili zpět do vyhlášených bahenních lázní. Bylo již načase, neboť zdejším parkem už nenápadně bloudila delegovaná odborná porota, která tipovala nejhezčí a nejzají-mavější vozidla do vyhlášených kategorií Concours d’Elegance.

Autor textu: Milan Bumba / Motor Journal