PIEŠŤANSKÉ ZLATÉ STUHY – Concours d´Elegance 2019

Novinky

Milí priatelia historických vozidiel,

tak ako každý rok, tak i v tomto roku sa v Piešťanoch stretnú tisíce slovenských i zahraničných nadšencov historických vozidiel, na tradičnom medzinárodnom podujatí PIEŠŤANSKÉ ZLATÉ STUHY – Concours d´Elegance 2019.

Srdečne Vás pozývam na 27. ročník podujatia, ktoré je synonymom starodávnej elegancie.

Svojou účasťou nás v tomto roku poctia majitelia úžasných historických vozidiel zo Slovenska, Českej republiky, Rakúska a Nemecka.

Bohatý tohtoročný program sme spestrili návštevami atraktívnych lokalít regiónu.

Našou snahou je pripraviť podujatie kvalitné, atraktívne, bezpečné a originálne.

Príprava podujatia s medzinárodným významom si vyžadujte nielen veľa hodín práce a úsilia zanietených organizátorov, ale aj značné finančné prostriedky. Poďakovanie preto patrí všetkým, ktorí pomohli pri jeho príprave a organizovaní : sponzorom, partnerom, spoluorganizátorom, členom klubu AMK VCC Piešťany, mojim kolegom a všetkým, ktorí sa podujatia zúčastnia.

Teším sa na stretnutie s Vami na 27. ročníku PIEŠŤANSKÝCH ZLATÝCH STÚH – Concours d´Elegence 2019 a prajem Vám nové krásne a nezabudnuteľné zážitky.

Ján Horňák – riaditeľ podujatia