Piešťanské Zlaté stuhy 2019

Elektronická prihláška

Automobil:

Výrobná značka automobilu (povinné)

Typ, model (povinné)

Rok výroby (povinné)

Počet / objem valcov (cm3) (povinné)

Ventilový rozvod a výkon (k) (povinné)

Max. rýchlosť (km/h) (povinné)

Hmotnosť (kg) (povinné)

Spotreba (l/100km) (povinné)

Zaujímavosť o vozidle, história (povinné)

Fotografia automobilu (povinné)

Vodič:

Váše meno (povinné)

Váše priezvisko (povinné)

Narodený (povinné)

Adresa (povinné)

Váš email (povinné)

Telefón (povinné)

Fax

Spolujazdec:

Meno spolujazdca

Priezvisko spolujazdca

Ďalší účastníci:

Ďalší účastník (1.)

Ďalší účastník (2.)

Ďalší účastník (3.)

Deti do 10 rokov:

Dieťa do 10 rokov (1.)

Dieťa do 10 rokov (2.)

Dieťa do 10 rokov (3.)

Ubytovanie:

NOVINKA - Hotel Magnólia **** (2 osoby v dvojlôžkovej izbe na náklady usporiadateľa)Thermia Palace ***** (na vlastné náklady)Balnea Esplanade **** (na vlastné náklady)Balnea Grand *** (na vlastné náklady)

Počet osôb

Prehlasujem a súhlasím s tým, že všetky škody vzniknuté na vozidle a iné možné škody súvisiace s touto súťažou, vrátane možných zranení vodiča a spolujazdcov, nebudem uplatňovať ako náhradu voči organizátorovi a zároveň prehlasujem, že vozidlo je riadne poistené. Súťaže sa zúčastním na vlastnú zodpovednosť a budem dodržiavať pokyny usporiadateľov.

V zmysle a v rozsahu článku 13 nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov, ktorými sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, ďalej len „nariadenie GDPR“) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) prevádzkovateľom poskytnuté informácie o spracúvaní osobných údajov, že som bol poučený o právach a povinnostiach dotknutej osoby (viď www.piestanskezlatestuhy.sk) a súhlasím s poskytnutím a spracovaním mojich osobných údajov prevádzkovateľom v rozsahu - meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, dátum narodenia, telefónne číslo, emailová adresa, vyobrazenie mojej osoby a prejavov osobnej povahy.

Pri prezentácii budeme požadovať platnú zelenú kartu súťažného vozidla.

Súhlasím s podmienkami