Piešťanské Zlaté stuhy 2021

Elektronická prihláška

....

  Automobil:

  Výrobná značka automobilu (povinné)

  Typ, model (povinné)

  Rok výroby (povinné) - Podujatie je určené pre vozidlá do roku výroby 1970

  Počet / objem valcov (cm3) (povinné)

  Ventilový rozvod a výkon (k) (povinné)

  Max. rýchlosť (km/h) (povinné)

  Hmotnosť (kg) (povinné)

  Spotreba (l/100km) (povinné)

  Zaujímavosť o vozidle, história (povinné)

  Fotografia automobilu (povinné) max 600 kB

  Vodič:

  Váše meno (povinné)

  Váše priezvisko (povinné)

  Narodený (povinné)

  Adresa (povinné)

  Váš email (povinné)

  Telefón (povinné)

  Fax

  Spolujazdec:

  Meno spolujazdca

  Priezvisko spolujazdca

  Ďalší účastníci:

  Ďalší účastník (1.)

  Ďalší účastník (2.)

  Ďalší účastník (3.)

  Deti do 10 rokov:

  Dieťa do 10 rokov (1.)

  Dieťa do 10 rokov (2.)

  Dieťa do 10 rokov (3.)

  Ubytovanie:

  HOTEL MAGNÓLIA (JAZDEC 320€, SPOLUJAZDEC 300€, JEDNOTLIVEC 360€)HOTEL ESPLANADE IZBA PREMIUM **** (JAZDEC 370€, SPOLUJAZDEC 350€, JEDNOTLIVEC 460€)HOTEL THERMIA PALACE ***** (JAZDEC 440€, SPOLUJAZDEC 420€, JEDNOTLIVEC 480€)

  Počet osôb

  Prehlasujem a súhlasím s tým, že všetky škody vzniknuté na vozidle a iné možné škody súvisiace s touto súťažou, vrátane možných zranení vodiča a spolujazdcov, nebudem uplatňovať ako náhradu voči organizátorovi a zároveň prehlasujem, že vozidlo je riadne poistené. Súťaže sa zúčastním na vlastnú zodpovednosť a budem dodržiavať pokyny usporiadateľov.

  V zmysle a v rozsahu článku 13 nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov, ktorými sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, ďalej len „nariadenie GDPR“) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) prevádzkovateľom poskytnuté informácie o spracúvaní osobných údajov, že som bol poučený o právach a povinnostiach dotknutej osoby (viď www.piestanskezlatestuhy.sk) a súhlasím s poskytnutím a spracovaním mojich osobných údajov prevádzkovateľom v rozsahu - meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, dátum narodenia, telefónne číslo, emailová adresa, vyobrazenie mojej osoby a prejavov osobnej povahy.

  Pri prezentácii budeme požadovať platnú zelenú kartu súťažného vozidla.

  Súhlasím s podmienkami