Piešťanské Zlaté stuhy 2019

Elektronická prihláška

Automobil:

Výrobná značka automobilu (povinné)

Typ, model (povinné)

Rok výroby (povinné)

Počet / objem valcov (cm3) (povinné)

Ventilový rozvod a výkon (k) (povinné)

Max. rýchlosť (km/h) (povinné)

Hmotnosť (kg) (povinné)

Spotreba (l/100km) (povinné)

Zaujímavosť o vozidle, história (povinné)

Fotografia automobilu (povinné)

Vodič:

Váše meno (povinné)

Váše priezvisko (povinné)

Narodený (povinné)

Adresa (povinné)

Váš email (povinné)

Telefón (povinné)

Fax

Spolujazdec:

Meno spolujazdca

Priezvisko spolujazdca

Ďalší účastníci:

Ďalší účastník (1.)

Ďalší účastník (2.)

Deti do 10 rokov:

Dieťa do 10 rokov (1.)

Dieťa do 10 rokov (2.)

Ubytovanie:

Balnea Esplanade (na vlastné náklady)Thermia Palace (na vlastné náklady)Balnea Grand (na náklady usporiadateľa)

Počet osôb

Prehlasujem a súhlasím s tým že všetky škody vzniknuté na vozidle a iné možné škody súvisiace s touto súťažou, vrátane možných zranení vodiča a spolujazdcov, nebudem uplatňovať ako náhradu voči organizátorovi a zároveň prehlasujem, že vozidlo je riadne poistené. Súťaže sa zúčastním na vlastnú zodpovednosť a budem dodržiavať pokyny usporiadateľov.

Pri prezentácii budeme požadovať platnú zelenú kartu súťažného vozidla.

Súhlasím s podmienkami