Piešťanské Zlaté stuhy 2021

Elektronická prihláška – Voľné jazdenie

....

  Automobil:

  Výrobná značka automobilu (povinné)

  Typ, model (povinné)

  Rok výroby (povinné)

  Počet / objem valcov (cm3) (povinné)

  Zaujímavosť o vozidle, história

  Fotografia automobilu

  Vodič:

  Váše meno (povinné)

  Váše priezvisko (povinné)

  Narodený (povinné)

  Adresa (povinné)

  Váš email (povinné)

  Telefón (povinné)

  Spolujazdec:

  Meno spolujazdca

  Priezvisko spolujazdca

  Štartovné:

  Jazdenie na letisku / 43€
  súhlasím

  PZS účastník balíček / 460€
  ánonie

  14. 6. 2014 program Thermia Palace***** / 2 osoby
  Reklamný partner podujatia

  Prehlasujem a súhlasím s tým, že všetky škody vzniknuté na vozidle a iné možné škody súvisiace s touto súťažou, vrátane možných zranení vodiča a spolujazdcov, nebudem uplatňovať ako náhradu voči organizá-torovi. Súťaže sa zúčastním na vlastnú zodpovednosť a budem dodržiavať pokyny usporiadateľov.

  Súhlasím s podmienkami