Piešťanské Zlaté stuhy 2019

Elektronická prihláška – Voľné jazdenie

Automobil:

Výrobná značka automobilu (povinné)

Typ, model (povinné)

Rok výroby (povinné)

Počet / objem valcov (cm3) (povinné)

Zaujímavosť o vozidle, história

Fotografia automobilu

Vodič:

Váše meno (povinné)

Váše priezvisko (povinné)

Narodený (povinné)

Adresa (povinné)

Váš email (povinné)

Telefón (povinné)

Spolujazdec:

Meno spolujazdca

Priezvisko spolujazdca

Štartovné:

Jazdenie na letisku / 43€
súhlasím

PZS účastník balíček / 460€
ánonie

14. 6. 2014 program Thermia Palace***** / 2 osoby
Reklamný partner podujatia

Prehlasujem a súhlasím s tým, že všetky škody vzniknuté na vozidle a iné možné škody súvisiace s touto súťažou, vrátane možných zranení vodiča a spolujazdcov, nebudem uplatňovať ako náhradu voči organizá-torovi. Súťaže sa zúčastním na vlastnú zodpovednosť a budem dodržiavať pokyny usporiadateľov.

Súhlasím s podmienkami