Piešťanské Zlaté stuhy 2018

Startliste

MENO / NAME / NAMEŠTÁT / STAAT / COUNTRYAUTO / AUTO / AUTOROK VÝROBY / BAUJAHR / YEAR OF PRODUCTION
1.Štartová listina bude až po uzávierke zoznamu prihlásených /
Die Startliste wird erst nach Schliessung von Anmeldungen veroffentlicht sein /
You can see the Start-List after closing of Register-List
pozrite si prosím Zoznam prihlásených /
Schauen Sie sich bitte die Anmeldungsliste /
See the Register-List, please
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
ŠTARTOVNÁ LISTINA JE OTVORENÁ